htrhtrhre

A A A

Plan dejavnosti

SOCIALA – področje vodi  Darinka Požar (GSM 031 755 855)

· Izvajanje projekta Starejši za višjo kakovost življenja doma, (starejši  za starejše),

· Obiskovanje in anketiranje vseh  občanov, starejših od 69 let,

· Izvajanje ponovnih obiskov po potrebi in v dogovoru z obiskovancem,

· Ugotavljanje potreb starejših po vseh vrstah pomoči na domu in sodelovanje pri organiziranju pomoči,

· Posredovanje podatkov o potrebah in vrstah pomoči pristojnim službam ( občini, patronažni službi lokalnega zdravstvenega doma, Centru za socialno delo, Zavodu za pomoč na domu, privatnim organizacijam, ki organizirajo pomoč na domu in drugim nevladnim organizacijam, ki se ukvarjajo s tem), po predhodnem dogovoru z obiskovancem,

· Udeleževanje na sestankih in izobraževanjih, ki jih organizira ZDUS,

· Sodelovanje prostovoljcev z javnimi službami s tega področja: Centrom za socialno delo LJ. Vič Rudnik, Patronažno službo in pristojno službo Občine Ig,

· Naloge se izvajajo z upoštevanjem spoštovanja  varstva osebnih podatkov,

· Obisk članov ob njihovih okroglih obletnicah 80 in več, z iskrenimi čestitkami za visoke jubileje in z enotnim darilom;

· pošiljanje rojstnodnevnih čestitk članom, starim nad 75 let,

· Sodelovanje z Rdečim križem in Karitasom glede nujne pomoči občanom, če bi to narekovale nastale situacije,

· Reševanje nastale problematike na sestankih, spremljanje opravljenega dela in skrb za nemoten potek planiranega dela,

· Organiziranje letovanja v hotelu Delfin v Izoli.

 

IZLETI – področje vodi Marija Župec (GSM 041-427-427)

· ponedeljek 18. do  četrtka, 21. aprila :  Sarajevo, Mostar, Travnik, Jajce  (2 nočitvi),

· četrtek, 08. septembra:  Zasavje (Moravče)

 

DRUŽABNA SREČANJA – področje vodi  Danica Nebec (GSM 031-368 776)

· marca:  občni zbor DU Ig in srečanje starejših občanov;  pustovanje

· novembra: martinovanje

· decembra:  družabno srečanje ob novem letu.

 

ŠPORT – področje vodi Zlatko Krnjak (GSM 040-877-662);

Balinarska sekcija:moški - dejavnost vodi Zlatko Krnjak ( GSM 040-877-662) in balinarska sekcija:ženske - dejavnost vodi Ana Podržaj (GSM 041-329-852)

· vadba poteka na balinišču DU Ig pri gasilskem domu, lahko tudi vsak dan, glede na vremenske pogoje,

· v  zimski ligi november 2021 -  marec 2022 trenirata dve ekipi na najetem balinišču v Ljubljani

· v maju: tradicionalni ženski balinarski turnir (3+1) na balinišču DU Ig pri gasilskem domu,

· v juliju:  turnir balinarske sekcije z udeležbo moških in ženskih ekip na balinišču DU Ig,

· v avgustu: tradicionalni moški balinarski turnir (3+1) na balinišču DU Ig,

· v septembru: podelitev priznanj jubilantom za 70,75,80 in 85 Let

· v oktobru: zaključek sezone z družabnim srečanjem

· udeležili se bomo turnirjev drugih društev  in sicer vsaj s po eno ekipo moško in žensko ekipo,

Sodelovanje društva na regijskih športnih igrah upokojencev v balinanju in pikadu  (v aprilu in maju).

Pikado sekcija-moški: vodi jo Mirko Vujič (GSM 030-627 351) in pikado sekcija-ženske: vodi jo Ana Podržaj ( GSM 041-329-852), namestnica Marija Virant (GSM 040-752 092)

· vadba poteka v MC, vsak drugi, tretji in četrti torek v mesecu od 9.00 do 11.00 ure.

Sekcija za šah: vodi jo Jože Mehle (GSM 031-802-602, TF 01 427-11-22), nam. Đuro Ribič (GSM 031-810-777)

· vadba poteka v MC, vsak drugi, tretji in četrti torek v mesecu od 9.00 do 11.00 ure.

 

REKREACIJA – področje vodi Ana Podržaj (GSM 041-329 852)

Kolesarka sekcija: dejavnost vodita  Zmago Werbole (GSM 040-462 279) in Ivan Zalar (GSM 041-540-528)

· petek 21. maja: Ig-Brest-Tomišelj-Lipe-Črna vas-Mah-Ig,

· sreda 01. junija: Ig-Podturjak-Škofljica-Ig,

· sobota 18. junija: Ig-Brest-Tomišelj-Podpeč-Plešivica-Ig,

· sreda 07. septembra: Ig-Brest-Tomišelj-Podpeč-Brezovica-Ig.

Pohodniška sekcija: dejavnost vodita Tončka Jeraj (GSM  031-446-908) in Janko Purkat ( GSM 051-369-213)

· sreda, 04. maja: planinski pohod – Janče - 784 m,

· sreda, 28. septembra: planinski pohod  - Ušte nad Moravčami - 658 m,

· vsak ponedeljek je ob 8.00 uri izpred PGD na Igu, pohod po bližnji okolici, vodita Tončka Strle tel. 041-868-010 in Tončka Jeraj tel. 031-446-908  in drugi.

Telovadba za starejše v OŠ oz. po dogovoru, v drugem primernem prostoru – 2 skupini; Koordinatorki: Danica Nebec (GSM 031 368 776) in Silva Dolinšek (GSM 051-213 137)

· vadba poteka vsako sredo od 17. do 18. ure in od 18. do 19. ure.

Druženje in rekreacija za starejše v MC Ig, koordinatorka Marica Poredoš (GSM 031-866 798)

· vadba poteka vsak ponedeljek , vsako sredo in vsak petek od 8.00 do 9.00 ure in še vsako  sredo od 9.00 do 10.00 ure.

Telovadba za starejše v MC, koordinatorka Milojka Černeka (GSM 051-376 402)

· vadba poteka vsak ponedeljek in vsak četrtek od 10.00 do 11.00 ure.

Telovadba za starejše v mali dvorani Kulturnice na Golem, koordinatorka Milojka Černeka (GSM 051-376 402)

· vadba poteka vsak ponedeljek in vsak četrtek od 19.00 do 20.00 ure.

V primeru, da se bodo aktivnosti – telovadbe lahko izvajale tudi v drugih prostorih, v kolikor bo to možno bo vsako skupino vaditeljica obveščala pravočasno.

 

KULTURA – področje vodi  Darinka Mazi Batagelj (GSM 041-450 431)

Mešani pevski zbor – dejavnost vodi Vinko Strle, zborovodja Klemen Jerinc

· Sodelovanje na občnem zboru DU Ig in srečanju starejših Občine Ig

· Sodelovanje na občinskih prireditvah

Druge dejavnosti:

· Organizacija kulturnih dogodkov, zlasti na večjih prireditvah društva.

· Če bodo razmere dovoljevale, se bodo odzvali tudi na povabila za gostovanja zunaj občine

 

SKUPNE NALOGE

Prireditve društva, ZDUS in OZDU ter sodelovanje na občinskih prireditvah

· marca: občni zbor društva in srečanje starejših občanov

· srečanje Osrednjeslovenske zveze društev upokojencev (po urniku zveze);

· februarja: sodelovanje na Podkrimskem pustnem karnevalu,

· septembra: sodelovanje na Ižanskem sejmu,

· oktobra: sodelovanje na dobrodelnem teku v Dragi.

Druge naloge

· predvidena so predavanja s področja zdravja, itd, programi bodo objavljeni sproti,

· informiranje širše javnosti o delu v društvu z objavami v Mostiščarju in drugih javnih občilih,

· pomoč OŠ Ig pri varovanju učencev na poti v šolo in iz šole (prvi teden ob začetku šolskega leta),

 

OPOZORILO: V Sloveniji vsak dan približno štiri osebe doleti srčni zastoj. Upoštevajmo naslednje:

V primeru nenadnega srčnega zastoja so za preživetje bolnika izredno pomembni čimprejšnja prepoznava stanja, klic nujne medicinske pomoči na številko 112 in izvajanje temeljnih postopkov oživljanja. Tu je poleg zunanje masaže srca odločilnega pomena tudi čimprejšnja uporaba avtomatskega eksternega defibrilatorja (AED). To je je prenosna elektronska naprava, ki je sposobna zaznati zastoj srca pri človeku, s pomočjo električnega sunka pa lahko srce ponovno požene in s tem reši življenje. AED, ki je last našega društva, se nahaja v vratarnici KIG in je neprekinjeno dostopen. Naprave AED se nahajajo tudi v gasilskih društvih, v ambulanti in pritličju Centra Ig, v RTC Zapotok, pa mogoče še kje. Pozanimajte se, kje v vaši bližini se taka naprava nahaja in si to zapomnite!

 

 

Ig, december 2021                                  Dušan Petrič, predsednik Društva upokojencev Ig (GSM 031 619 055)

Avtor:-