htrhtrhre

A A A
  • Troštova 5
    Troštova 5

Predstavitev

 

Društvo upokojencev Ig deluje na območju celotne Občine Ig. Ima že dolgoletno tradicijo, saj deluje od leta 1953. Trenutno je v društvo včlanjenih preko 700 članov, ki so upokojenci ali pa njihovi zakonci ali partnerji. V občini Ig je preko 1.000 prebivalcev starejših od 65 let in od teh jih je članov društva dobra polovica.
Društvo se ravna po svojem temeljnem aktu: Pravilih društva.

Delo članov v društvu in za društvo je izključno prostovoljsko in nepridobitno in člani za svoj čas in znanje, ki so ju vložili za to, ne prejmejo nobenih finančnih nadomestil.
S posebnima pravilnikoma sta urejeni področji računovodstva in ravnanja z društvenim praporom.
Uporabo Medgeneracijskega centra Ig in delovanje v njem za vsa društva opredeljuje hišni red MC Ig.

Vsi ti akti so dostopni v elektronski obliki na sedežu društva.

Naslov društva: Troštova ulica 5, 1292 Ig
Telefonska številka društva: 059 933 436
Elektronski naslov društva: drustvo.upokojencev.ig@siol.net

 

Članarina znaša 10€ na leto.

 

Za delovanje Društva upokojencev skrbi UPRAVNI ODBOR, kjer so zadolženi:


funkcija tel. GSM
Dušan Petrič predsednik 01 3673 557 031 619 055
Drago Poredoš podpredsednik, pred. GIO 01 3644 051 031 866 798
Vera Žagar blagajničarka- računovodkinja 01 3673 014 041 535 614
Marija Pucihar tajnica 01 3644 973 051 456 468
Nevenka Šutič predsednica odbora za socialo 01 2863 062 040 177 235
Danica Nebec preds. odbora za družabna srečanja 01 2862 630 031 368 776
Marija Župec predsednica odbora za izlete
041 427 427
Ana Podržaj preds. odbora za šport in rekreacijo 01 2862 615 041 329 852
Darinka Mazi B. predsednica odbora za kulturo 01 3673 073 041 450 431