htrhtrhre

A A A

Sociala

Področje vodi Nevenka Šutič (GSM 040-177 235)


  • voščila članom nad 75 let ob njihovih okroglih jubilejih;

  • v ZDUS-ovem programu » Starejši za starejše » poteka obiskovanje vseh občanov starejših od 69 let in ugotavljanje njihovih potreb po pomoči na domu. Po dogovoru z obiskovancem se lahko s posredovanjem pri pristojnih vladnih službah, pomoč tudi organizira;

  • del socialnih programov uresničujmo v sodelovanju z Občino Ig, sodelujemo tudi s Rdečim križem Slovenije in Karitasom

  • organizirano je tudi letovanje v hotelu Delfin v Izoli.

 

Plan dela.


Vzdržujte zdravje in sposobnost kot gospa v tem nastopu