htrhtrhre

A A A

PROJEKT STAREJŠI ZA STAREJŠE

Leta 2006 je Društvo upokojencev Ig pristopilo k projektu Starejši za starejše. Temeljni namen je izboljševanje kakovosti življenja v starosti tako z zdravstvenega kot socialnega  vidika. Z našim projektom se trudimo zmanjševati stisko starejših ob življenjskih prelomnicah.
To pomeni, da nameravamo poiskati vse tiste prebivalke in prebivalce naše občine, starejše od 69 let, ki živijo v svojih lastnih gospodinjstvih ali skupaj s sorodniki in potrebujejo za to, da bi lahko čim dlje ostali v svojem domu, dodatno pomoč okolja.
Zato moramo opraviti naslednje naloge:
•    spoznati potrebe starejših, ki živijo doma
•    poiskati tiste, ki ne znajo/ne morejo/nočejo iskati pomoči
•    vzpostaviti stalen kontakt z javnimi službami  in drugimi nevladnimi organizacijami,
•    organizirati pomoč v lastnih vrstah (servisna dejavnost, delavnice, obiski osamljenih)
•    seznanjati lokalno skupnost o kvaliteti življenja in potrebah starejših, ki živijo doma ter
•    vzpostaviti nadzor civilne družbe nad delom vseh, ki se ukvarjajo s pomočjo na domu

V naši občini je preko 1000 starejših nad 65 let. V odboru za socialo in projektu Starejši za starejše pa deluje 19 prostovoljcev. Prostovoljci imamo 1 krat letno izobraževanje na temo prostovoljstva in pomoči starejšim.
V času vključitve društva v projekt smo  obiskali in poiskali 92% vseh starejših nad 69 let. V tem času  smo opravili 2300 obiskov pri starejših. splošno stanje naših starostnikov smo ugotavljali z vprašalniki, vendar smo dobili izpolnjenih le 76%. Seveda je nekaj starejših naš obisk in sodelovanje v projektu odklonilo.
V naši občini živi veliko starejših samih in ravno ti so najbolj potrebni naših obiskov in pomoči. Ugotavljamo, da že samo naš obisk in čas namenjen pogovoru prežene osamljenost  naših starostnikov. Pomagamo tudi pri čiščenju stanovanja, na vrtu, iz trgovine prinašamo živila, skrbimo za prevoz k zdravniku in podobno. V sodelovanju z RK smo že večkrat razdelili pakete pomoči tistim, ki so jo potrebovali.
Za  leto 2009 lahko povemo, da smo 92 starostnikom, ki so bili potrebni pomoči, razdelili hrano Rdečega Križa. Trem osebam smo organizirali dostavo kosila na dom. Z našimi obiski smo odkrili  12 oseb, ki se počutijo zelo osamljene in pozabljene od svojcev. Težje primere smo posredovali patronažni službi, dva na Center za socialno delo Vič.
V letu 2009 smo 192 - krat  nudili razno pomoč: prevoz k zdravniku, v trgovino, lekarno in druga manjša hišna opravila. 476 – krat smo opravili, glede na opravljene ankete projekta Starejši za starejše, drugi obisk pri naših starejših občanih
Starejšim skušamo polepšati starost in v primeru, da potrebujejo strokovno pomoč, prenesemo informacije pristojnim institucijam.
Izpostavimo naj, da prav naštete aktivnosti niso naloga nobenega institucionalnega organa. S tem, da jih opravljamo me (saj smo med prostovoljci večinoma ženske), zapolnjujemo vrzel v skrbi za starejše in jim lahko omogočimo čim daljše bivanje v domačem okolju.
Življenjska zgodba vsakega izmed nas je različna in vsaka zanimiva. Nekatere zgodbe so polne optimizma in prijetnih spominov na mlada leta. So pa trenutki, ko se srečujemo tudi s stiskami in takrat skušamo pomagati ter skupaj poiščemo rešitev.
Zato nas prostovoljstvo bogati, ker vem, da nekomu lahko pomagam in tako koristno porabim svoj prosti čas, izkušnje in znanje. Danes jaz pomagam tebi, jutri bo nekdo mlajši pomagal meni…
Tukaj je zimski čas, ko je sneg  in poledica, česar se starejši še posebno bojijo. Zato naprošamo vse mlade, da velikodušno priskočite na pomoč in očistite sneg z dvorišča, za morebitni dovoz intervencijskega vozila ali dostavo hrane. Ljudje ponavadi poznamo svoje vaščane in lahko predvidevamo, kdo je v zimskem času še posebej potreben pomoči.
Vsi, ki želite opraviti dobro delo, lahko ob dežurnih dneh pokličete v Medgeneracijski center na tel. 0599 33 436,  ali koordinatorko Nevenko Šutič na tel. 040-177-235.


Po članku koordinatorke projekta Starejši za starejše Marije Zdravje povzel Janez Vrhovec

Avtor:-