htrhtrhre

A A A
 • Pohodniki na Kumu
  Pohodniki na Kumu
 • Cerkev Marijinega rojstva na Zasavski Sveti gori
  Cerkev Marijinega rojstva na Zasavski Sveti gori
 • Današnji grešniki v nišah
  Današnji grešniki v nišah
 • Nadomestna mežnarija
  Nadomestna mežnarija
 • V kapelico Kraljice miru
  V kapelico Kraljice miru
 • Večino notranje opreme kapelice je izdelal župnik g. Maks Kozjek sam
  Večino notranje opreme kapelice je izdelal župnik g. Maks Kozjek sam
 • Strop
  Strop

Pohod na Kum

spet v krasnem vremenu 28. septembra na Kum in na Zasavsko Sveto goro

foto:Dušan Bivic

Na vrhu Svete gore stoji cerkev Marijinega rojstva, podružnica župnije Vače, skupaj z drugimi cerkvenimi objekti. Cerkev je znana po svoji čudodelnosti, ki jo v Slavi vojvodine Kranjske opisuje tudi Janez Vajkard Valvasor. Arheološka izkopavanja so pokazala, da je bilo na gori prazgodovinsko gradišče, odkopani pa so bili tudi staroslovenski grobovi. Cerkev, posvečena materi Božji, se prvič omenja že leta 1250. Kot pravi umetnostnozgodovinska stroka, je bila prva cerkev romanska, druga gotska, ki ji je bila leta 1753 prizidana baročna ladja, ki je dala cerkvi današnji videz. Tisto, kar je na Sveti gori posebnost, je taborsko obzidje, ki je nudilo varno zavetje domačinom pred Turki. Ob cerkvi je danes tudi pokopališče.

Avtor:-