htrhtrhre

A A A

Plan dejavnosti

 

PREDLOG DEJAVNOSTI ZA LETO 2015

 

SPOŠTOVANI ČLANI DU IG!

Predstavljamo vam predlog dejavnosti za leto 2015. Izpostavljamo le programe, ki so zanimivi za širšo javnost. Želimo, da programe izkoristite v čim večji meri! Vabimo vas tudi, da se nam priključite vsi, ki imate voljo do sodelovanja pri sami organizaciji dela v društvu! Dejavnosti je mnogo, dela pa tudi!SOCIALA – področje vodi Nevenka Šutič (GSM 040-177 235)

Prostovoljci, ki delujejo v programu Starejši za starejše, obiščejo vse občane naše občine, starejše od 69 let, z namenom:

 • Ugotavljanja potreb starejših po vseh vrstah pomoči na domu, kot tudi števila tistih, ki jo že prejemajo.

 • Posredovanja podatkov o potrebah in vrstah pomoči pristojnim službam (občina, patronažna služba, Center za socialno delo, Zavod za pomoč na domu, privatne organizacije, ki organizirajo pomoč na domu in druge nevladne organizacije, ki se ukvarjajo s tem) - po predhodnem dogovoru z obiskovancem.

 • Ponovitve obiskov v skladu z dogovorjenimi termini.

 • Članom starejšim od 75 let pošiljamo čestitke za rojstni dan, ob okroglih obletnicah (80, 90, …) pa jih obiščemo, obdarimo in jim čestitamo.

 • Po potrebi sodelujemo z Rdečim križem in Karitasom za zagotovitev nujne pomoči.

 • Organiziramo letovanja v hotelu Delfin v Izoli.IZLETI – področje vodi Marija Župec (GSM 041-427-427)

 • Četrtek, 9. aprila: Na primorsko.

 • Četrtek, 10. septembra: V Prekmurje.

 • Oktober: Izlet v neznano.DRUŽABNA SREČANJA – področje vodi Danica Nebec (GSM 031-368 776)

 • Nedelja, 15. februarja: pustovanje.

 • Sobota, 21. marca: občni zbor DU Ig in srečanje starejših občanov.

 • Nedelja, 8. novembra: martinovanje.

 • Nedelja, 13. decembra: družabno srečanje ob novem letu.ŠPORT IN REKREACIJA – področje vodi Ana Podržaj (GSM 041-329 852)

Balinarska sekcija: moški - dejavnost vodi Franc Virant (GSM 041-567 050)

Ženske - dejavnost vodi Ana Podržaj (GSM 041-329 852)

 • Vadba poteka na balinišču DU Ig pri gasilskem domu, lahko tudi vsak dan, glede na vremenske pogoje.

 • V zimski ligi 2014-2015 bosta sodelovali mešani ekipi na balinišču Krima ter na balinišču v Šiški.

 • Odzivali se bomo na vabila na turnirje in sicer vsaj s po eno ekipo (3+1 ali 4+1).

 • Petek, 17. aprila: balinarski turnir z udeležbo sosednjih občin v počastitev praznovanja 20. obletnice Občine Ig.

 • Petek, 22. maja: tradicionalni ženski balinarski turnir (3+1) na balinišču DU Ig pri gasilskem domu.

 • Petek, 19. junij: turnir balinarske sekcije z udeležbo moških in ženskih ekip na balinišču DU Ig.

 • Petek, 21. avgust: tradicionalni moški balinarski turnir (3+1) na balinišču DU Ig.

 • Petek, 18. septembra: dan veteranov (nad 70 let) – turnir v čast slavljencev na balinišču DU Ig.

 

Kolesarka sekcija: dejavnost vodita Mirko Prek (GSM 040-901 239) in Zmago Werbole (GSM 040-462 279)

 • Sobota, 16. maja: Ig-Mah-Babna gorica-Lavrica-Škofljica-Ig.

 • Sobota, 6. junija: Ig-Podturjak-Škofljica-Ig.

 • Sobota, 20. junija: Ig-Brest-Tomišelj-Podpeč-Plešivica-in nazaj na Ig.

 • Sobota, 5. septembra: Ig-Brest-Tomišelj-Lipe-Črna vas-Mah-Ig.

 • Ob sredah je kolesarjenje za malo zahtevnejše, start je ob 8.00 uri pri gasilskem domu na Igu, vodi Štefan Slaviček.

 

Pohodniška sekcija: dejavnost vodi Jože Krašovec (GSM 041-351 343)

 • Sreda, 6. maja: planinski pohod – Pohod na Menino planino (1453m).

 • Sreda, 30. septembra: planinski pohod – Pohod na Nanos (1262m).

 • Vsak ponedeljek je ob 8.00 uri izpred PGD na Igu, pohod po bližnji okolici.

 • Vodijo Tončka Strle, Tončka Jeraj in drugi.

 

Pikado sekcija-moški: vodi jo Mirko Vujič (GSM 030-627 351)

 • Vadba poteka v MC, vsak drugi, tretji in četrti torek v mesecu od 9.00 do 11.00 ure.

 

Pikado sekcija-ženske: vodi jo Marija Zdravje (GSM 031-554 702), namestnica Marija Virant (GSM 040-752 092)

 • Vadba poteka v MC, vsak drugi, tretji in četrti torek v mesecu od 9.00 do 11.00 ure.

 

Sekcija za šah: vodi jo Jože Mehle (GSM 031-802-602, Tel. 01 427-11-22), namestnik Đuro Ribič (GSM 031-810-777)

 • Vadba poteka v MC, vsak drugi, tretji in četrti torek v mesecu od 9.00 do 11.00 ure.

 

Telovadba za starejše v MC, koordinatorka Milojka Černeka (GSM 051-376 402)

 • Vadba poteka vsak ponedeljek in vsak četrtek od 10.00 do 11.00 ure.Telovadba pilates za starejše v MC, koordinatorka Marica Poredoš (GSM 031-866 798), izvaja Mojca Poredoš

 • Vadba poteka vsak ponedeljek in vsako sredo od 8.00 do 9.00 ure.

 

Telovadba za starejše v mali dvorani Kulturnice na Golem, koordinatorka Milojka Černeka (GSM 051-376 402)

 • Vadba poteka vsak ponedeljek in vsak četrtek od 19.00 do 20.00 ure.

 

Fizioterapevtska vadba za starejše v OŠ, koordinatorka Lojzka Gindiciozi (GSM 031-421 778)

 • Vadba poteka v stekleni avli vsak torek od 17.30 do 18.30 ure.

 

Fizioterapevtska vadba za starejše v OŠ, koordinatorka Silva Dolinšek (GSM 051-213 137)

 • Vadba poteka v stekleni avli vsako sredo od 17.30 do 18.30 ure.

 

Sodelovanje društva na regijskih športnih igrah upokojencev v balinanju in pikadu (v maju).

 

Šola zdravja, tel. skupina , ki vadi pri gasilskem domu na Igu, koordinatorka Ana Podržaj (TF 01-2862 615)

 • Vadba poteka vse leto vsak dan od 7.30 do 8.00 ure, razen ob nedeljah in praznikih.

 

Šola zdravja, tel. skupina , ki vadi pri gasilskem domu v Vrbljenu, koordinator Nikola Javorščak (TF 01-2863 583)

 • Vadba poteka vse leto vsak dan od 7.30 do 8.00 ure, razen ob nedeljah in praznikih.KULTURA – področje vodi Darinka Mazi Batagelj (GSM 041-450 431)

Mešani pevski zbor – dejavnost vodi Sonja Galanti (GSM 041-317 233), zborovodja je Klemen Jerinc

 • Petek, 30. januarja: Dobrodelni koncert z gosti.

 • Februarja: Nastop v domu starejših Kolezija.

 • Sobota, 21. marca: Nastop na občnem zboru DU Ig in srečanju starejših občanov.

 • Sobota, 18. aprila: Sodelovanje na občinski reviji pevskih zborov.

 • Sobota, 16. maja: Sodelovanje na medobčinski reviji pevskih zborov.

 • Sobota, 23.maja: Letni koncert z gosti iz Semiča, v počastitev praznovanja 20. obletnice Občine Ig.

 • Sodelovanje na regijski reviji upokojenskih pevskih zborov.

 • Novembra: Nastop v domu starejših Poljane.

 • Decembra: Nastop v domu starejših Nove Fužine.

 

Druge dejavnosti:

 • Organizacija kulturnih dogodkov, zlasti na večjih prireditvah društva.

 

 

SKUPNE NALOGE

Prireditve društva, ZDUS in OZDU

 • Sobota, 21. marca: občni zbor društva in srečanje starejših občanov.

 • Srečanje Osrednjeslovenske zveze društev upokojencev (po urniku zveze).

 • Srečanje slovenskih upokojencev v organizaciji ZDUS (po urniku ZDUS).

 

Sodelovanje na občinskih prireditvah

 • Sobota, 14. februarja: sodelovanje na Podkrimskem pustnem karnevalu - nastop s skupino.

 • Sobota, 12. ali 19. septembra: sodelovanje na Ižanskem sejmu.

 • Septembra: sodelovanje na dobrodelnem teku v Dragi.

 

Vseživljensko učenje, informiranje

 • Predvidena so predavanja s področja zdravja, uporabe računalnika in informacijskih storitev, itd. Programi bodo objavljeni sproti.

 • Informiranje širše javnosti o delu v društvu z objavami v Mostiščarju in drugih javnih občilih (Vzajemnost, Radio Zeleni val, itd).