htrhtrhre

A A A

Plan dejavnosti

 

PREDLOG DEJAVNOSTI ZA LETO 2018

 

SPOŠTOVANI ČLANI DU IG!

Predstavljamo vam predlog dejavnosti za leto 2018. Izpostavljamo le programe, ki so zanimivi za širšo javnost. Želimo, da programe izkoristite v čim večji meri! Vabimo vas tudi, da se nam priključite vsi, ki imate voljo do sodelovanja pri sami organizaciji dela v društvu! Dejavnosti je mnogo, dela pa tudi!SOCIALA – področje vodi Nevenka Šutič (GSM 040-177 235)

 • Izvajanje projekta Starejši za višjo kakovost življenja doma, ( Starejši za starejše).

 • Obiskovanje in anketiranje vseh starejših občanov nad 69 let.

 • Izvajanje ponovnih obiskov po potrebi in v dogovoru z obiskovancem.

 • Ugotavljanje potreb starejših po vseh vrstah pomoči na domu in sodelovanje pri organiziranju pomoči.

 • Vodenje baze podatkov o potrebah starejših po pomoči na domu.

 • Udeleževanje na sestankih in izobraževanjih, ki jih organizira ZDUS.

 • Sodelovanje prostovoljcev z javnimi službami s tega področja: Centrom za socialno delo LJ. Vič Rudnik, Patronažno službo in pristojno službo Občine Ig.

 • Naloge se izvajajo z upoštevanjem spoštovanja varstva osebnih podatkov.

 • Obisk članov ob njihovih okroglih obletnicah 80 in več, z iskrenimi čestitkami za visoke jubileje in z enotnim darilom; pošiljanje rojstnodnevnih čestitk članom starim nad 75 let.

 • Sodelovanje z Rdečim križem in Karitasom v primeru potreb po zagotovitvi nujne pomoči občanom.

 • Reševanje nastale problematike na sestankih, sprem. opravljenega dela in skrb za nemoten potek planiranega dela.

 • Organiziranje letovanja v hotelu Delfin v Izoli.IZLETI – področje vodi Marija Župec (GSM 041-427-427)

 • torek 17. In sreda 18. aprila: Gradovi Ludvika Bavarskega (2 dni).

 • september: Svete Višarje, Planica.DRUŽABNA SREČANJA – področje vodi Danica Nebec (GSM 031-368 776)

 • nedelja 11. februarja: pustovanje.

 • nedelja 18. marca: občni zbor DU Ig in srečanje starejših občanov.

 • četrtek 08. novembra: martinovanje.

 • nedelja 09. decembra: družabno srečanje ob novem letu.ŠPORT IN REKREACIJA – področje vodi Ana Podržaj (GSM 041-329 852)

Balinarska sekcija: moški - dejavnost vodi Franc Virant (GSM 041-567 050)

Ženske - dejavnost vodi Ana Podržaj (GSM 041-329 852)

 • vadba poteka na balinišču DU Ig pri gasilskem domu, lahko tudi vsak dan, glede na vremenske pogoje.

 • v zimski ligi november 2017 – april 2018 tekmujeta 2 ekipi na najetem balinišču Ljubljana-Šiška.

 • odzivali se bomo na vabila na turnirje, in sicer vsaj s po eno ekipo (3+1 ali 4+1).

 • petek, 18. maja: tradicionalni ženski balinarski turnir (3+1) na balinišču DU Ig pri gasilskem domu.

 • petek, 22. junija: turnir balinarske sekcije z udeležbo moških in ženskih ekip na balinišču DU Ig.

 • petek, 17. avgusta: tradicionalni moški balinarski turnir (3+1) na balinišču DU Ig.

 • petek, 14. septembra: dan balinarjev - veteranov (nad 70 let) balinarske sekcije, na balinišču DU Ig.

 

Kolesarka sekcija: dejavnost vodita Mirko Prek (GSM 040-901 239) in Zmago Werbole (GSM 040-462 279)

 • sobota, 19. maja: Ig-Brest-Črna vas-Mah-Ig.

 • torek, 5. junija: Ig-Brest-Podkraj-Podpeč-Plešivica-Ig.

 • sobota, 30. junija: Ig-Podturjak-Škofljica-Ig.

 • sobota, 15. septembra: Ig-Brest-Tomišelj-Strahomer-Iška vas- Iški Vintgar-Ig.

 

Pohodniška sekcija: dejavnost vodi Jože Krašovec (GSM 041-351 343)

 • Svete Višarje.

  .

   

 • sreda, 26. septembra: planinski pohod - Špica (Planina) nad Vrhniko – 735 m.

 • vsak ponedeljek je ob 8.00 uri izpred PGD na Igu, pohod po bližnji okolici, vodita Tončka Strle tel. 041-868-010 in Tončka Jeraj tel. 031-446-908 in drugiSvete Višarje.

 

Pikado sekcija-moški: vodi jo Mirko Vujič (GSM 030-627 351)

 • Vadba poteka v MC, vsak drugi, tretji in četrti torek v mesecu od 9.00 do 11.00 ure.

 

Pikado sekcija-ženske: vodi jo Marija Zdravje (GSM 031-554 702), namestnica Marija Virant (GSM 040-752 092)

 • Vadba poteka v MC, vsak drugi, tretji in četrti torek v mesecu od 9.00 do 11.00 ure.

 

Sekcija za šah: vodi jo Jože Mehle (GSM 031-802-602, Tel. 01 427-11-22), namestnik Đuro Ribič (GSM 031-810-777)

 • Vadba poteka v MC, vsak drugi, tretji in četrti torek v mesecu od 9.00 do 11.00 ure.

 

Telovadba za starejše v MC, koordinatorka Milojka Černeka (GSM 051-376 402)

 • Vadba poteka vsak ponedeljek in vsak četrtek od 10.00 do 11.00 ure.Telovadba pilates za starejše v MC, koordinatorka Marica Poredoš (GSM 031-866 798), izvaja Mojca Poredoš

 • Vadba poteka vsak ponedeljek in vsako sredo od 8.00 do 9.00 ure.

 

Telovadba za starejše v mali dvorani Kulturnice na Golem, koordinatorka Milojka Černeka (GSM 051-376 402)

 • Vadba poteka vsak ponedeljek in vsak četrtek od 19.00 do 20.00 ure.

 

Fizioterapevtska vadba za starejše v OŠ, koordinatorki Danica Nebec (GSM 031 368 776) in Silva Dolinšek (GSM 051-213 137)

 • vadba poteka v stekleni avli vsako sredo od 17. do 18. ure in od 18. do 19. ure.

 

Sodelovanje društva na regijskih športnih igrah upokojencev v balinanju in pikadu (v maju).

 

Šola zdravja, tel. skupina , ki vadi pri gasilskem domu na Igu, koordinatorka Ana Podržaj (TF 01-2862 615)

 • Vadba poteka vse leto vsak dan od 7.30 do 8.00 ure, razen ob nedeljah in praznikih.

 

Šola zdravja, tel. skupina , ki vadi pri gasilskem domu v Vrbljenu, koordinator Nikola Javorščak (TF 01-2863 583)

 • Vadba poteka vse leto vsak dan od 7.30 do 8.00 ure, razen ob nedeljah in praznikih.KULTURA – področje vodi Darinka Mazi Batagelj (GSM 041-450 431)

Mešani pevski zbor – dejavnost vodi Sonja Galanti (GSM 041-317 233), zborovodja je Klemen Jerinc

 • nedelja 18. marca: nastop na občnem zboru DU Ig in srečanje starejših občanov.

 • marca: nastop v domu starejših občanov Ljubljana, Poljane.

 • sobota 14. aprila: Občinska revija pevskih zborov.

 • aprila: nastop v domu starejših občanov Grosuplje.

 • maja: nastop na reviji JSKD Ljubljana okolica, nastop na reviji upokojenskih pevskih zborov osrednje slovenske pokrajine, letni koncert v Iški vasi.

 • junija: nastop na srečanju harmonikarjev v Vrbljenu.

 • novembra: nastop v domu starejših občanov Bokalce.

 • decembra: Božični koncert z gosti.

 

Druge dejavnosti:

 • Organizacija kulturnih dogodkov, zlasti na večjih prireditvah društva.

 

 

SKUPNE NALOGE

Prireditve društva, ZDUS in OZDU

 • nedelja 18. marca: občni zbor društva in srečanje starejših občanov.

 • srečanje Osrednjeslovenske zveze društev upokojencev (po urniku zveze).

 

Sodelovanje na občinskih prireditvah

 • sobota 10. februarja: sodelovanje na Podkrimskem pustnem karnevalu.

 • sobota 15. septembra: sodelovanje na Ižanskem sejmu.

 • oktobra: sodelovanje na dobrodelnem teku v Dragi.

 

Druge dejavnosti

 • predvidena so predavanja s področja zdravja, itd, programi bodo objavljeni sproti.

 • informiranje širše javnosti o delu v društvu z objavami v Mostiščarju in drugih javnih občilih.

 • pomoč Osnovni šoli Ig pri varovanju učencev na poti v šolo in iz šole (prvi teden ob začetku šolskega leta).