htrhtrhre

A A A

Druge dejavnosti društva

Prireditve društva, ZDUS in OZDU

  • občni zbor društva;

  • srečanje Osrednjeslovenske zveze društev upokojencev (po urniku zveze);

  • srečanje slovenskih upokojencev v organizaciji ZDUS (po urniku ZDUS);

Sodelovanje na občinskih prireditvah

  • sodelovanje na Podkrimskem pustnem karnevalu - nastop s skupino

  • sodelovanje na Ižanskem sejmu

  • sodelovanje na tekmovanju koscev in grabljic

  • sodelovanje na dobrodelnem teku v Dragi

Vseživljensko učenje, informiranje

  • predavanja s področja zdravja, uporabe računalnika in informacijskih storitev, itd, programe se objavi sproti;Plan dela.